Algemene Voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Sunny Boy Foods. Op de hele site worden de termen "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar Sunny Boy Foods. Sunny Boy Foods biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die hier worden vermeld. 
 
Door het bezoeken van onze site en / of de aankoop van iets van ons, je bezighouden met onze "Service" en gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ( "Terms of Service", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en / of via een hyperlink beschikbaar. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaars en / of medewerkers van de inhoud. 
 
Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u toegang zoekt tot of gebruik maakt van onze website. Door de toegang tot of het gebruik van een deel van de site, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden gebonden te zijn. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan kunt u geen toegang tot de website zoeken of gebruik maken van diensten. Indien deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden. 
 
Alle nieuwe functies of tools die worden toegevoegd aan de huidige webwinkel zijn eveneens onderhevig aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina vinden. Wij behouden ons het recht voor om te verwerken, te wijzigen of te vervangen van een deel van deze Servicevoorwaarden door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot de website naar aanleiding van de bekendmaking van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van deze wijzigingen. 
 
Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen. 
 
 
Sectie 1 - Voorwaarden voor online winkels 
 
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om sta een van uw minderjarige gezinsleden toe om deze site te gebruiken. 
 
Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden of gedurende het gebruik van de Dienst, de wetten van jouw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht). 
 
Je mag geen wormen of virussen of code van een destructieve aard verspreiden. 
 
Een inbreuk op of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten. 
 
 
Afdeling 2 - Algemene voorwaarden 
 
Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan een ieder om welke reden dan ook op elk gewenst moment. 
 
Je begrijpt dat jouw informatie (creditcardgegevens niet inbegrepen) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdracht via verschillende netwerken kan betreffen, en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken. 
 
Je gaat ermee akkoord om niets te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren van enig deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst of van enig contact op de website via welke de Dienst wordt verricht, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. 
 
De koppen die in deze overeenkomst zijn opgenomen zijn alleen gebruikt voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins aantasten. 
 
 
Deel 3 - Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie 
 
Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site ter beschikking gestelde informatie niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder eerst de primaire, nauwkeuriger, meer compleet of meer tijdige informatiebronnen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico. 
 
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, per definitie, is niet actueel en is uitsluitend bedoeld voor jouw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om dit te dien. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te volgen. 
 
 
Sectie 4 - Wijzigingen aan de diensten en / of prijzen 
 
De prijzen van onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. 
 
Wij behouden ons het recht om de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment te wijzigen of te stoppen zonder voorafgaande kennisgeving. 
 
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijs verandering, schorsing of intrekking van de Dienst. 
 
 
Ssectie 5 - Producten of diensten (indien toepasselijk) 
 
Bepaalde producten of diensten kan uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen voorzien in beperkte hoeveelheden te hebben en zijn onderhevig ruilen of retourneren alleen volgens onze Retourenbeleid. 
 
We hebben ons best gedaan om zo nauwkeurig mogelijk de kleuren en afbeeldingen van onze producten weer te geven die bij de winkel verschijnen. We kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op jouw computermonitor nauwkeurig is. 
 
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen worden gewijzigd op op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden. 
 
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander door jou gekochte of verkregen materiaal aan jouw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd. 
 
 
Sectie 6 - Nauwkeurigheid van facturering en accountinformatie 
 
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. 
 
Je gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. Je gaat ermee akkoord om jouw account en andere gegevens, waaronder jouw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata te updaten, zodat wij jouw transacties kunnen voltooien en contact met je opnemen als dat nodig is. 
 
Voor meer details kun je ons Retourenbeleid raadplegen. 
 
 
Sectie 7 - Optionele tools 
 
Wij kunnen je toegang geven tot de tools van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben. 
 
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij hier toegang toe verlenen tools ”als is ”en“ zoals beschikbaar ”zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden. 
 
Elk gebruik door jou van optionele tools aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en je dient ervoor te zorgen dat je bekend bent met de voorwaarden waaronder hulpmiddelen worden verstrekt door de desbetreffende externe leverancier (s), en deze goedkeurt. 
 
We kunnen, in de toekomst, ook nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden (met inbegrip van, de introductie van nieuwe instrumenten en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn eveneens onderworpen aan deze Servicevoorwaarden. 
 
 
Sectie 8 - Links naar derden 
 
Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen bevatten van derden. 
 
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. 
 
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, de inhoud, of andere transacties in verband met websites van derden. Lees zorgvuldig beleid en praktijken van de derde-partij en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij. 
 
 
Sectie 9 - Inzendingen, opmerkingen en andere feedback van gebruikers 
 
Indien je, op ons verzoek, ons bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of je zonder ons verzoek ons je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, of andere materialen toestuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk, 'opmerkingen'), dan ga je ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder enige beperking, jouw opmerkingen die je naar ons hebt gestuurd kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins kunnen gebruiken in elk medium. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om enige opmerkingen vertrouwelijk te bewaren; (2) tot vergoeding van eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen. 
 
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze voorwaarden van dienst. 
 
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van een derde partij, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zouden kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons anderszins misleiden of derden wat betreft de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst. 
 
 
Sectie 10 - Persoonlijke informatie 
 
Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Om onze te bekijken Privacybeleid. 
 
 
Sectie 11 - Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen 
 
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst typefouten, onjuistheden of omissies bevatten, die betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies, te corrigeren en om bestellingen te wijzigen, te actualiseren of te annuleren indien gegevens op de Dienst of op een gerelateerde website op enig moment onjuist is zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat je je bestelling hebt ingediend). 
 
Wij zijn niet verplicht om informatie in de Dienst of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update of verversingsdatum toegepast in de Dienst of op een gerelateerde website worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt. 
 
 
Sectie 12 - Verboden gebruik 
 
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of in strijd te zijn met onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om onjuist of misleidend in te dienen informatie; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of van enige gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik. 
 
 
Sectie 13 - Afwijzing van garantie 
 
We kunnen niet garanderen of verklaren dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. 
 
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zal zijn. 
 
U gaat ermee akkoord dat van tijd tot tijd kunnen we de service voor onbepaalde tijd verwijderen of de service op elk moment annuleren, zonder kennisgeving aan u. 
 
U gaat hiermee akkoord dat uw gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de service is op eigen risico. De service en alle producten en diensten aan u geleverd via de dienst zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons) verstrekt 'as is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-schending. 
 
Sunny Boy Foods, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale , of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, ontstaan door uw gebruik van een van de service of producten die met behulp van de service zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien op de hoogte gebracht van hun mogelijkheid. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan. 
 
 
Artikel 14 - Vrijwaring 
 
U stemt ermee in om Sunny Boy Foods en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, serviceproviders, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze door middel van verwijzing opnemen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij. 
 
 
Sectie 15 - Scheidbaarheid 
 
In het geval dat elke bepaling van deze Servicevoorwaarden wordt als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar beschouwd, een dergelijke bepaling zal niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen. 
 
 
Artikel 16 - Beëindiging 
 
De verplichtingen en aansprakelijkheid van de partijen voorafgaand aan de beëindigingsdatum opgelopen gelden ook na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden. 
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door u of ons beëindigd. U mag deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door kennisgeving aan ons dat u niet langer wenst om onze diensten te gebruiken, of als u niet langer onze site gebruikt. 
 
Als in onze enige oordeel het is u niet gelukt, of we vermoeden dat het is u niet gelukt, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, wij kunnen deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen waarbij u aansprakelijk blijft voor alle bedragen boven tot en met de datum van beëindiging, en / of op grond hiervan kunnen wij u de toegang ontzeggen tot onze Diensten (of een gedeelte daarvan). 
 
 
Sectie 17 - Volledige overeenkomst 
 
Het mislukking bij ons om enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of te dwingen zal geen verklaring van afstand zijn van dit recht of deze bepaling. 
 
Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele beleidsregels of werkingsregels geplaatst door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst vormen de volledige overeenkomst en afspraken tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, vervangen alle eerdere of gelijktijdige afspraken, communicatie en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Terms of Service). 
 
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd tegen de opstelling partij. 
 
 
Sectie 18 - Toepasselijk recht 
 
Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van 9411 63 Laan, Edmonton, AB, T6E 0G2, Canada. 

Sectie 19 - Mobiele berichtmarketing

SMS / MMS MOBIELE BERICHTEN MARKETING PROGRAMMA ALGEMENE VOORWAARDEN

Cerabeta (hierna 'wij', 'ons', 'onze') biedt een programma voor mobiele berichten (het 'programma') aan, dat u gaat gebruiken en waaraan u deelneemt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden voor mobiele berichten en het privacybeleid (het 'programma'). Overeenkomst"). Door u aan te melden voor of deel te nemen aan een van onze Programma's, accepteert u en gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, uw instemming om eventuele geschillen met ons op te lossen door middel van bindende, individuele arbitrage, zoals beschreven in de 'Geschillenbeslechting ”Hieronder. Deze overeenkomst is beperkt tot het programma en is niet bedoeld om andere voorwaarden of privacybeleid te wijzigen die de relatie tussen u en ons in andere contexten kunnen regelen.

Gebruikersaanmelding: het programma stelt gebruikers in staat om mobiele sms- / mms-berichten te ontvangen door zich bevestigend voor het programma aan te melden, bijvoorbeeld via online of toepassingsgebaseerde aanmeldingsformulieren. Ongeacht de opt-in-methode die u hebt gebruikt om deel te nemen aan het programma, gaat u ermee akkoord dat deze overeenkomst van toepassing is op uw deelname aan het programma. Door deel te nemen aan het programma, gaat u ermee akkoord om automatisch gebelde of vooraf opgenomen mobiele marketingberichten te ontvangen op het telefoonnummer dat is gekoppeld aan uw aanmelding, en u begrijpt dat toestemming niet vereist is om iets bij ons te kopen. Hoewel u instemt met het ontvangen van berichten die zijn verzonden met behulp van een autodialer, zal het voorgaande niet worden geïnterpreteerd als de suggestie of de implicatie dat een of al onze mobiele berichten worden verzonden met behulp van een automatisch telefoonkiesysteem ("ATDS" of "autodialer"). Er kunnen bericht- en datatarieven van toepassing zijn.

Gebruiker afmelden: als u niet verder wilt deelnemen aan het programma of niet langer akkoord gaat met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord om STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE of QUIT te antwoorden op elk mobiel bericht van ons om u af te melden voor de Programma. Mogelijk ontvangt u een extra mobiel bericht waarin uw beslissing om u af te melden wordt bevestigd. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de voorgaande opties de enige redelijke methoden zijn om u af te melden. U begrijpt ook en gaat ermee akkoord dat elke andere methode om u af te melden, inclusief, maar niet beperkt tot, het sms'en van andere woorden dan hierboven uiteengezet of het mondeling vragen van een van onze medewerkers om u van onze lijst te verwijderen, geen redelijk middel is om u af te melden. .

Meldingsplicht en vrijwaring: Als u op enig moment van plan bent het gebruik van het mobiele telefoonnummer dat is gebruikt om u op het Programma te abonneren, te stoppen, inclusief het annuleren van uw serviceplan of het verkopen of overdragen van het telefoonnummer aan een andere partij, gaat u ermee akkoord dat u voltooi het hierboven beschreven afmeldingsproces voor gebruikers voordat u uw gebruik van het mobiele telefoonnummer beëindigt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw toestemming om dit te doen een wezenlijk onderdeel is van deze algemene voorwaarden. U stemt er verder mee in dat, als u het gebruik van uw mobiele telefoonnummer staakt zonder ons op de hoogte te stellen van een dergelijke wijziging, u ermee instemt dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten (inclusief advocatenkosten) en aansprakelijkheden die door ons worden gemaakt, of een partij die helpt bij de bezorging van de mobiele berichten, als gevolg van claims van individuele (n) aan wie later dat mobiele telefoonnummer wordt toegewezen. Deze plicht en overeenkomst blijft van kracht na elke annulering of beëindiging van uw overeenkomst om deel te nemen aan een van onze Programma's.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ONS SCHADELIJK ZAL VRIJWAREN, VERDEDIGEN EN ONS SCHADELIJK HOUDT VAN ENIGE CLAIM OF AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN UW ONS KENNISGEVING VAN EEN VERANDERING IN DE INFORMATIE DIE U HEEFT VERSTREKT, MET INBEGRIP VAN ENIGE CLAIM OF AANSPRAKELIJKHEID ONDER DE TELEFOON § CONSUMENTENBESCHERMING 47 e.v., OF SOORTGELIJKE STAAT EN FEDERALE WETGEVING, EN ENIGE REGELGEVING DIE DAARONDER IS GEPROMULEERD ALS GEVOLG VAN ONS DIE POGEN CONTACT MET U OP TE NEMEN OP HET MOBIELE TELEFOONNUMMER DAT U HEEFT GEGEVEN.

Programmabeschrijving: Zonder de reikwijdte van het Programma te beperken, kunnen gebruikers die zich aanmelden voor het Programma verwachten berichten te ontvangen over de marketing en verkoop van digitale en fysieke producten, diensten en evenementen.

Kosten en frequentie: er kunnen tarieven voor berichten en gegevens van toepassing zijn. Het programma omvat terugkerende mobiele berichten, en aanvullende mobiele berichten kunnen periodiek worden verzonden op basis van uw interactie met ons.

Ondersteuningsinstructies: voor ondersteuning met betrekking tot het programma, sms 'HELP' naar het nummer waarvan u berichten hebt ontvangen of stuur ons een e-mail op sunnyboyfoodsltd@gmail.com. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit e-mailadres geen acceptabele methode is om u af te melden voor het programma. Afmeldingen moeten worden ingediend in overeenstemming met de hierboven beschreven procedures.

MMS-openbaarmaking: het programma verzendt sms-TM's (beëindigingsberichten) als uw mobiele apparaat geen mms-berichten ondersteunt.

Onze afwijzing van garantie: het programma wordt aangeboden op een "as-is" -basis en is mogelijk niet altijd overal beschikbaar en werkt mogelijk niet meer in het geval van product, software, dekking of andere wijzigingen die door uw draadloze netwerk zijn aangebracht. vervoerder. We zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of storingen bij de ontvangst van mobiele berichten die met dit programma zijn verbonden. De levering van mobiele berichten is onderhevig aan effectieve verzending door uw draadloze serviceprovider / netwerkoperator en valt buiten onze controle. T-Mobile is niet aansprakelijk voor vertraagde of niet bezorgde mobiele berichten.

Vereisten voor deelnemers: U moet beschikken over een eigen draadloos apparaat dat in staat is tot tweerichtingsberichten, een deelnemende mobiele provider gebruikt en een abonnee van een draadloze dienst zijn met een sms-service. Niet alle gsm-providers bieden de nodige service om deel te nemen. Controleer de mogelijkheden van uw telefoon voor specifieke sms-instructies.

Leeftijdsbeperking: u mag geen gebruik maken van of deelnemen aan het Platform als u jonger bent dan dertien (13) jaar. Als u het Platform gebruikt of erbij betrokken bent en tussen de dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent, moet u de toestemming van uw ouder of wettelijke voogd hebben om dit te doen. Door het Platform te gebruiken of erbij betrokken te zijn, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u niet jonger bent dan dertien (13) jaar, tussen de dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent en toestemming hebt van uw ouder of wettelijke voogd om het te gebruiken of zich bezighouden met het Platform, of meerderjarig zijn in uw rechtsgebied. Door het Platform te gebruiken of erbij betrokken te zijn, erkent u en stemt u ermee in dat u volgens de toepasselijke wetgeving van uw rechtsgebied het Platform mag gebruiken en / of er toegang toe heeft.

Verboden inhoud: u erkent en stemt ermee in om geen verboden inhoud via het platform te verzenden. Verboden inhoud omvat:

  • Elke frauduleuze, lasterlijke, lasterlijke, schandalige, bedreigende, intimiderende of stalkingactiviteit;
  • Aanstootgevende inhoud, inclusief godslastering, obsceniteit, wellustigheid, geweld, onverdraagzaamheid, haat en discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
  • Illegale computerprogramma's, virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke code;
  • Elk product, dienst of promotie die onwettig is wanneer een dergelijk product, dienst of promotie daarvan wordt ontvangen;
  • Alle inhoud die betrekking heeft op en / of verwijst naar persoonlijke gezondheidsinformatie die wordt beschermd door de Health Insurance Portability and Accountability Act ("HIPAA") of de Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act ("HITEC" Act); en
  • Alle andere inhoud die is verboden door de toepasselijke wetgeving in het rechtsgebied van waaruit het bericht wordt verzonden.

Geschillenbeslechting: in het geval dat er een geschil, claim of controverse is tussen u en ons, of tussen u en Stodge, LLC d / b / a Postscript of een andere externe serviceprovider die namens ons handelt om de mobiele telefoon te verzenden berichten binnen de reikwijdte van het programma, die voortvloeien uit of verband houden met federale of nationale wettelijke claims, common law claims, deze overeenkomst, of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan, inclusief de bepaling van de reikwijdte of toepasbaarheid hiervan overeenkomst tot arbitrage, zal een dergelijk geschil, claim of controverse, voor zover toegestaan ​​door de wet, worden bepaald door arbitrage in Edmonton, Retourneren voor een arbiter.

De partijen komen overeen om het geschil te onderwerpen aan bindende arbitrage in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels van de American Arbitration Association ("AAA") die op dat moment van kracht is. Tenzij hierin anders bepaald, zal de arbiter de materiële wetten van het Federal Judicial Circuit waarin De belangrijkste bedrijfsvestiging van Cerabeta is gelegen, zonder rekening te houden met conflicterende wetten. Binnen tien (10) kalenderdagen nadat het verzoek om arbitrage aan een partij is betekend, moeten de partijen gezamenlijk een arbiter selecteren met ten minste vijf jaar ervaring in die hoedanigheid en die kennis heeft van en ervaring heeft met het onderwerp van het geschil. Als de partijen het niet binnen tien (10) kalenderdagen eens worden over een arbiter, kan een partij de AAA verzoeken een arbiter te benoemen, die aan dezelfde ervaringsvereiste moet voldoen. In geval van een geschil, beslist de arbiter over de uitvoerbaarheid en interpretatie van deze arbitrageovereenkomst in overeenstemming met de Federal Arbitration Act ("FAA"). De partijen komen ook overeen dat de regels van de AAA met betrekking tot noodmaatregelen voor bescherming van toepassing zullen zijn in plaats van een gerechtelijke voorlopige voorziening te vragen. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend, en geen enkele partij heeft het recht om in beroep te gaan, behalve die welke zijn bepaald in sectie 10 van de FAA. Elke partij draagt ​​haar aandeel in de vergoedingen betaald voor de arbiter en het beheer van de arbitrage; de arbiter heeft echter de bevoegdheid om een ​​partij te bevelen deze vergoedingen geheel of gedeeltelijk te betalen als onderdeel van een gemotiveerde beslissing. De partijen komen overeen dat de arbiter de bevoegdheid heeft om de honoraria van advocaten alleen toe te kennen voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​door de wet of contract. De arbiter heeft geen bevoegdheid om punitieve schadevergoeding toe te kennen en elke partij doet hierbij afstand van enig recht om punitieve schadevergoeding te eisen of terug te vorderen met betrekking tot elk geschil dat door arbitrage is opgelost. De partijen komen overeen om uitsluitend op individuele basis te arbitreren, en deze overeenkomst staat geen class-arbitrage toe of enige claims die als eiser of class-lid worden ingediend in een class- of representatieve arbitrageprocedure. Behalve indien wettelijk vereist, mag noch een partij noch de arbiter het bestaan, de inhoud of de resultaten van enige arbitrage bekendmaken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen, tenzij om een ​​wettelijk recht te beschermen of na te streven. Als een voorwaarde of bepaling van deze Sectie ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is in een jurisdictie, heeft een dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed op enige andere voorwaarde of bepaling van deze Sectie of maakt deze bepaling of bepaling ongeldig of niet-afdwingbaar in een ander rechtsgebied. . Als om welke reden dan ook een geschil in de rechtbank verloopt in plaats van in arbitrage, zien de partijen hierbij af van elk recht op juryrechtspraak. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na annulering of beëindiging van uw overeenkomst om deel te nemen aan een van onze Programma's.

Diversen: u garandeert en verklaart tegenover ons dat u over alle noodzakelijke rechten, macht en autoriteit beschikt om in te stemmen met deze voorwaarden en uw verplichtingen hieronder na te komen, en niets in deze overeenkomst of in de uitvoering van dergelijke verplichtingen zal u in strijd brengen met enige ander contract of verplichting. Het nalaten van een van de partijen om in enig opzicht enig recht uit te oefenen waarin hierin wordt voorzien, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van enige verdere rechten hieronder. Als een bepaling van deze overeenkomst niet afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat nodig is, zodat deze overeenkomst verder volledig van kracht en van kracht blijft en afdwingbaar blijft. Alle nieuwe functies, wijzigingen, updates of verbeteringen van het programma vallen onder deze overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. We behouden ons het recht voor om deze overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. Alle updates van deze overeenkomst zullen aan u worden meegedeeld. U erkent uw verantwoordelijkheid om deze overeenkomst van tijd tot tijd te herzien en op de hoogte te zijn van dergelijke wijzigingen. Door na dergelijke wijzigingen aan het programma te blijven deelnemen, accepteert u deze overeenkomst, zoals gewijzigd.


 
 
Sectie 20 - Wijzigingen in servicevoorwaarden 
 
U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde herzien op deze pagina. 
 
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, te werken, te wijzigen of te vervangen een deel van deze Algemene Voorwaarden door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot onze website of de dienst naar aanleiding van de bekendmaking van eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen. 
 
 
Sectie 21 - Contactgegevens 
 
Vragen over de Terms of Service moeten aan ons worden gestuurd info@sunnyboyfoods.com.